เงื่อนไขการเช่าเครื่องมือ  • 1.แจ้งความต้องการ กับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง โทรศัพท์ 02 779 8888 ต่อ 441โทรศัพท์มือถือ คุณพัชรี09 2282 9995อีเมล์patcharee@entech.co.thโดยระบุเครื่องมือวัดที่ต้องการเช่าและวันที่ต้องกา...

  • ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเเทรียล โซลูชั่น จำกัด กำหนดเงื่อนไขการเช่าเครื่องมือดังรายละเอียด ในไฟล์ "สัญญาเช่าเครื่องมือ" เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นเอกสารหลักฐานการเช่า ล...

  • เอกสารประกอบการเช่า - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า หรือผู้รับเครื่องมือ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลูกค้าโทรสอบถามสถานะเครื่องมือได้ที่คุณพัชรี เบอร์ 092-2829995 เพื่อ...
Visitors: 64,304