เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม  
     
     
     
     
testo 350
สำหรับตรวจวัดก๊าซไอเสียจากปล่อง และวัดประสิทธิภาพ
การเผาไหม้เพื่อปรับการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและประหยัดเชื้อเพลิง
 
testo 174H
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ เหมาะ
สำหรับการติดตามผลตรวจสอบ สภาพอากาศในงานต่างๆ
เช่นในโกดังเก็บสินค้า,สำนักงาน และในส่วนการผลิต

     
     
Wohler A550 Industrial
สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ก๊าซไอเสียในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ การทดสอบหม้อไอน้ำและหัวเผาไหม้, กระบวนที่ให้ความร้อน, การทดสอบเครื่องยนต์ หรือกังหัน เป็นต้น
 
   
     
   
   
 
   
     
     
   
 

   

 

 

 

 

Visitors: 78,943