เครื่องมือวัดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
     
     
     
     
ACO 6226
เครื่องวัดเสียง ยี่ห้อ ACO ประเทศญี่ปุ่น เหมาะ
สำหรับการตรวจวัดในโรงงาน การใช้งานง่าย
ความสามารถใน การทำงานของเครื่องสามารถ
ตรวจวัดค่า Leq, Lmax, Lmin, LAE และ Lx
 
     Tenmars TM-201L, TM-202
เครื่องวัดแสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่มองเห็นได้
แสงขาวจาก LED ฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟเมทัลฮาไลด์ 
หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม หลอดไส้

     
   
QUESTemp34 - Heat Stress Monitor
เครื่องวัดความความร้อน สำหรับการตรวจวัดความร้อน
ในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างง่าย
และรวดเร็ว สามารถหาค่า WBGT ได้เพื่อประเมิน

 

    

        
Aircheck 2000 Personal Pumps
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศและฝุ่น รุ่น Aircheck2000
สามารถต่อการทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ
ตั้งเวลาช่วงการเก็บตัวอย่าง หรือโอนข้อมูลการวัดและ
วิเคราะห์ผลได้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

     
     
PCXR8 Universal XR Pump 
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศและฝุ่น
สำหรับด้านอุตสาหกรรม สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สามารถตั้งเวลาเก็บตัวอย่างเป็นช่วง ๆ ได้ล่วงหน้า 7 วัน

 
             
  

       
TESTO 317-3 : Ambient CO meter
สำหรับวัดค่า carbon monoxide (CO) ในอากาศ,
การเฝ้าระวังเตือนภัยอันตรายจากความเข้มข้นจาก CO
ด้วยระบบที่ติดตั้งทั้งแบบภาพและเสียง
     
   
Testo 535
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์ในบรรยากาศ
สำหรับ HVAC  เซนเซอร์วัดก๊าซโดยใช้หลักการอินฟราเรด

   
     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 78,943