testo 876 กล้องถ่ายภาพความร้อน

testo 876

กล้องถ่ายภาพความร้อน

 

Description

testo 876 กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานทางด้านการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ฉนวนความร้อน งานด้านการตรวจาสอบพลังงาน ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมันนี ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 280 ºC
 
 

 Additional Information

- ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 280 ºC
- จำนวนเซ็นเซอร์ 160*120 พิกเซล
- ความไวในการตอบสนองต่อความร้อนดีกว่า 0.08 °C ที่ 30 °C
- ค่าความถูกต้องของการวัดอุณหภูมิ ±2 °C หรือ ±2% ของค่าที่วัดได้
- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 3.5 นิ้ว
- หน้าจอหมุนปรับตำแหน่งได้
- มีกล้องสำหรับถ่ายภาพจริงในตัว
- การปรับโฟกัสของภาพเป็นแบบมือหมุนปรับ และแบบใช้มอเตอร์
- สามารถต่อใช้งานร่วมกับเลนส์ซูม (Telephoto lens) สำหรับถ่ายภาพระยะไกล
- สามารถต่อใช้งานร่วมกับชุดป้องกันเลนส์เสียหาย (Lens Protection Glass)
- ฟังก์ชั่นหาจุดร้อนที่สุดและเย็นที่สุดอัตโนมัติ
- ฟังก์ชั่นหาจุดร้อนที่สุดและเย็นที่สุดอัตโนมัติ ในกรอบพื้นที่ที่กำหนด
- การตั้งเตือน color alarm เมื่ออุณหภูมิเกินกว่าค่าที่กำหนด
- บันทึกภาพความร้อนลง SD Card (2 GB)
- บันทึกภาพได้สูงสุดถึง 1000 ภาพ
- สามารถบันทึกเสียงลงในภาพความร้อน
- ฟังก์ชั่นดูการกระจายตัวความชื้นบนพื้นผิว (Surface Moisture Distribution)

 
 

 

 

Visitors: 78,947