เงื่อนไขการเช่าสินค้า

    • ทางบริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด กำหนดเงื่อนไขการเช่าเครื่องมือดังรายละเอียด ในไฟล์ "สัญญาเช่าเครื่องมือ" เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นเอกสารหลักฐานการเช่า 
    • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการเช่า หากมีข้อสงสัยสอบถามกรุณาติดต่อคุณจารินี 02 779 8888 ต่อ 400 หรือ 092 282 9955
 
 

      

Visitors: 39,512