เงื่อนไขการเช่าสินค้า

    • ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเเทรียล โซลูชั่น จำกัด กำหนดเงื่อนไขการเช่าเครื่องมือดังรายละเอียด ในไฟล์ "สัญญาเช่าเครื่องมือ" เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นเอกสารหลักฐานการเช่า 
    • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการเช่า หากมีข้อสงสัยสอบถามกรุณาติดต่อคุณพัชรี 02 779 8888 ต่อ 441 หรือ 092 282 9955
 
 

      

Visitors: 64,298