เงื่อนไขการเช่าสินค้า

- ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเเทรียล โซลูชั่น จำกัด กำหนดเงื่อนไขการเช่าเครื่องมือดังรายละเอียด ในไฟล์ "สัญญาเช่าเครื่องมือ" เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นเอกสารหลักฐานการเช่า

- ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการเช่า หากมีข้อสงสัยสอบถามกรุณาติดต่อ
คุณณิชกานต์ โทร : 02 779 8888 ต่อ 442 หรือเบอร์มือถือ 092 282 9955

 
 

      

Visitors: 86,775