กล้องตรวจวัดหาแหล่งกำเนิดของเสียง

MSV

กล้องตรวจวัดหาแหล่งกำเนิดของเสียง (Acoustic camera)

 

Description

กล้องตรวจวัดหาแหล่งกำเนิดของเสียง เพื่อแสดงหาวัตถุหรือพื้นที่ก่อให้เกิดแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งจะแสดงเป็นวีดีโอ มีประสิทธิภาพในการค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว  เหมาะสำหรับการทำโครงการลดมลพิษทางเสียง
 
 

 Additional Information

  • รุ่น MSV ผลิตภัณฑ์ ACB Engineering
  • สามารถแสดงตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงแบบทันที
  • หน้าจอเป็นแบบ Touchscreen ขนาด 10 นิ้ว
  • สามารถแสดงระดับเสียงเป็น dBA
  • ความละเอียดของหน้าจอ 1280 x 800
  • แบตเตอรี่ใช้ได้ต่อเนื่องถึง 4 ชั่วโมง
  • Frame rates 4 ภาพ / วินาที
  • มีระบบ Auto focus ในระยะ 0.2 ถึง 5 เมตร
  • สามารวัดเสียงได้ในระยะ 0.2 ถึง 100 เมตร
  • การบันทึกสามารถทำได้ 3 รูปแบบ คือ รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูล
 

 

 

Visitors: 78,943