Wholer A550 Industrial

Wohler

Wohler A550 Industrial

 

Description

สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ก๊าซไอเสียในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ การทดสอบหม้อไอน้ำและหัวเผาไหม้, กระบวนที่ให้ความร้อน, การทดสอบเครื่องยนต์ หรือกังหัน เป็นต้น ฟังก์ชั่นการบันทึกข้อมูลทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการใช้งานในระยะยาวได้
 
 

 Additional Information

ปริมาณ ของ Oxygen(O2) ในก๊าซไอเสีย


การแสดงผล

ปริมาณ % จากก๊าซไอเสีย
หลักการตรวจวัด เซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
ช่วงการตรวจวัด 0.0 ถึง 21.0 %
ความแม่นยำ

±0.3 Vol.- %

ปริมาณ Carbon monoxide ในก๊าซไอเสีย (CO 100,000)


การแสดงผล

ปริมาณ ppm จากก๊าซไอเสีย
หลักการตรวจวัด เซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
ช่วงการตรวจวัด 0 ถึง 100,000 vol. ppm, ความละเอียด 1 vol.-ppm   
ความแม่นยำ


±100 ppm(<1,000 ppm) , หรือ 10% ของค่าที่อ่านได้
(เมือ H2 < 5% ของค่าที่อ่านได้)

ปริมาณของ Nitric oxide(NO) ในก๊าซไอเสีย


การแสดงผล

ปริมาณ % จากก๊าซไอเสีย
หลักการตรวจวัด เซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
ช่วงการตรวจวัด 0 ถึง 3,000 vol. ppm, (ต่อเนื่องได้สูงถึง 1,000)
ความละเอียด 1 vol.-ppm(<1,000 vol.ppm), หรือ 1 vol.ppm
ความแม่นยำ


ความละเอียด 1 vol.ppm, ±5 ppm (<100 vol ppm),
หรือ 5% ของค่าที่อ่านได้ 

ปริมาณของ Nitric dioxide(NO2) ในก๊าซไอเสีย


การแสดงผล

ปริมาณ % จากก๊าซไอเสีย
หลักการตรวจวัด เซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
ช่วงการตรวจวัด 0 ถึง 1,000 vol. ppm, (ต่อเนื่องได้สูงถึง 200 vol. ppm)
ความละเอียด 1 vol.-ppm
ความแม่นยำ

±5 ppm (<100 vol ppm), หรือ 5% ของค่าที่อ่านได้ 

ปริมาณของ Sulfur dioxide (SO2) ในก๊าซไอเสีย (อุปกรณ์เสริม)


การแสดงผล

ปริมาณ ppm จากก๊าซไอเสีย
หลักการตรวจวัด เซนเซอร์เคมีไฟฟ้า
ช่วงการตรวจวัด 0 ถึง 5,000 vol. ppm, ความละเอียด 1 vol.-ppm (< 1,000 vol.ppm),
หรือ 1 vol. ppm
ความแม่นยำ

±10 ppm (<200 ppm), หรือ 5% ของค่าที่อ่านได้ 

 

 

 

Visitors: 78,947