เครื่องวัดก๊าซจากปล่องระบาย

ให้บริการเช่า เครื่องวัดก๊าซจากปล่องระบาย  testo 350XL  ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี

Flue Gas Analyzer เครื่องมือตรวจวัดก๊าซมลพิษจากปล่องระบาย และสามารถทำงานควบคู่ไปกับการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของกระบวนการผลิตได้ ซึ่งเราสามารถควบคุมการเผาไหม้ในกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อม ๆ กับการตรวจติดตามควบคุมมลพิษที่ปล่อยทิ้งจากปล่องระบายให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้
- โพรบสามารถวัดอุณหภูมิ < 1,000 °C
- อ่านค่าได้รวดเร็วและง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากหน้าจอแสดงผลรูปภาพกราฟฟิค
- สามารถเลือกติดตั้งเซ็นเซอร์วัดก๊าซได้พร้อมกัน 6 เซ็นเซอร์ ได้แก่ O2, CO,  NO,  SO2, NO2,  CO(ได้จากการคำนวณโดยมี O2 เป็นมาตรฐาน)
- สามารถเจือจางแก๊สความเข้มข้นสูง (dilution) สำหรับเซ็นเซอร์ CO,  NO, SO2 ได้สูงสุดถึง 40 เท่า (Request)
- มีการตั้งค่าศูนย์ (Zeroing) ของเซนเซอร์วัดแรงดันอัติโนมัติทุก 10 วินาที เพื่อหลีกเลี่ยนการเบี่ยงเบนไปของเซนเซอร์วัดแรงดันเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

 

วิธีการใช้งานเบื้องต้นเครื่อง Flue gas analyser : Testo รุ่น 350XL

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 62,041