เช่าเครื่องตรวจจับก๊าซรั่วแบบพกพา


  • Mx4-1.png
    ให้บริการเช่าเครื่องตรวจวัดการรั่วของก๊าซ Ventis MX4 แบรนด์ GMIMX4 VENTIS เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ติดตั้งเซนเซอร์ได้พร้อมกันสูงสุด 4 เซนเซอร์ ก๊าซที่สามารถวัดได้LEL, O2, H2...


Visitors: 64,300